ŚledźGPS to rozwiązanie pozwalające kibicom śledzić przebieg zawodów. Wystarczy tylko pobrać aplikację na telefon wyposażony w system android i odbiornik GPS. Na specjalnie dedykowej stronie kibice mogą obserwować i dopingować pełzające po mapie "robaczki". Jest to również świetna propozycja dla organizatorów imprez, dzięki której mogą kontrolować i z wyprzedzeniem reagować na to co dzieje się na trasie. Polecamy na biegi na orientację, rajdy przygodowe, biegi górskie, maratony MTB, rajdy samochodowe.
Jeśli chcesz, aby Twoje wydarzenie zostało dodane do śledzenia napisz do nas:
rajdkonwalii@gmail.com
Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych (czyli komu je powierzasz)?

Administratorem danych jest Adventure Sport Marek Galla z siedzibą w Mochach przy ulicy Różanej 4.

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie podczas zakładania konta w aplikacji SledźGPS. Wymagane dane to Imię, nazwisko (wyświetlane w serwisie podczas relacji LVE z zawodów) i adres e-mail.

 

W jaki sposób i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Chcemy umożliwić Ci korzystanie z aplikacji ŚledźGPS i nadawanie pozycji do systemu podczas zawodów sportowych, aby kibice mogli śledzić Twoje postępy na trasie i dopingować. Jedynymi danymi jakie wyświetlamy jest podana przez Ciebie nazwa zespołu (lub imię i nazwisko). Adres e-mail jest potrzebny w celu przypomnienia hasła i wysyłania informacji związanych ze zmianami w programie.

Czy musisz podać swoje dane osobowe w aplikacji ŚledźGPS?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest niezbędne do prawidłowego korzystania z ŚledźGPS. Możesz zamiast imienia i nazwiska podać pseudonim, który będzie wyświetlał się w systemie. Adres e-mail też nie musi być prawdziwy, jednak wtedy możesz mieć problem jeśli zapomnisz hasło do aplikacji.

Czego możesz oczekiwać odnas  w zakresie przetwarzanych swoich danych?

Możesz żądać dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i tym samym poprosić o usunięcie swojego konta w ŚledźGPS.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez ŚledźGPS do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

a)       w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

b)       w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Adventure Sport; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

c)        w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Adventure Sport są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

d)       w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, jednak sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Adventure Sport od momentu zarejestrowania się w aplikacji ŚledźGPS do momentu otrzymania prośby o wykasowanie danych.

 

Czy Adventure Sport przekazuje Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Adventure Sport nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Czy Adventure Sport profiluje Twoje dane osobowe lub przetwarza je automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?

Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników Ciebie dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Twojej pracy, Twojej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Ciebie danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie.

 

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Adventure Sport?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Adventure Sport, możesz skontaktować się z przedstawicielem Programu, pod adresem email: kontakt@adventuresport.pl